KWALIFIKACJE

Świadczenie usług na wysokim poziomie wymaga stałego podnoszenia kwalifikacji i kompetencji zawodowych. Wychodząc naprzeciw tym oczekiwaniom, aktywnie uczestniczymy w kursach, szkoleniach, warsztatach, na których doskonalimy umiejętności w zakresie wyboru odpowiedniej techniki malowania, doboru właściwych urządzeń specjalistycznych i narzędzi, przygotowania podłoża, nanoszenia powłoki malarskiej, a także sprawnej obsługi agregatów malarskich. Sprawna obsługa wyspecjalizowanych urządzeń służących do malowania zapobiega przestojom w pracy i niepotrzebnym opóźnieniom w terminowej realizacji zlecenia. Potwierdzeniem naszych kwalifikacji są referencje od Dyrektorów szkół.